Login Link
De definitieve uitslag van het referendum 18 maart, 20.30 uur.

 - De opkomst: 60% (61.385)
- Tegen: 66% (40.569)
- Voor: 28% (17.255)
- Blanco of ongeldig: 6% (3.400 blanco, 161 ongeldig)

Meer te lezen op:
- Sleutelstad: https://sleutelstad.nl/2021/03/18/uitslag-referendum-leiden-stemt-tegen-plannen-roomburgerpark/
- Vrienden van het Roomburgerpark: Persverklaring
- Hockeyclub Roomburg: nieuwsbericht

Groen én ruimte om te sporten, spelen en te bewegen: voor iedereen.

Het voorstel voor het Roomburgerpark houdt de mensen in de wijk en daarbuiten al een tijd bezig. In maart wordt er een referendum over gehouden en mag elke stemgerechtigde Leidenaar voor of tegen stemmen. Om er een oordeel over te kunnen vormen, is het goed om de feiten te kennen. Op social media wordt namelijk van alles beweerd. Soms waar en soms niet, of slechts gedeeltelijk, waar. 
Groen én ruimte om te sporten, spelen en te bewegen: voor alle Leidenaren.
Het voorstel voor het Roomburgerpark houdt de mensen in de wijk en daarbuiten al een tijd bezig. Om daar een oordeel over te kunnen vormen, is het goed om de feiten te kennen. Want op social media wordt van alles beweerd. Soms waar en soms niet, of slechts gedeeltelijk, waar. 
Deze website heeft als doel om objectief de zaken op een rij te zetten. Zodat u straks goed geïnformeerd een eigen keuze kunt maken bij het referendum over de vraag: 
"Bent u voor of tegen het inrichtingsvoorstel voor het Roomburgerpark?"
Met deze informatie hopen we bij te dragen aan een goed gesprek tussen buurtbewoners, buurtgebruikers en buurtgenieters, waarin we oog hebben voor wat ons verbindt: de wens om nog heel lang met veel plezier in deze wijk te leven en te verblijven.

Wat is het voorstel?

Dit zijn de belangrijkste punten van het herinrichtingsvoorstel Roomburgerpark:
 • Er wordt geïnvesteerd in meer groen en biodiversiteit. Het bestaande kunstgrasveldje met het grasveld eromheen verdwijnt en er worden bomen gekapt of verplaatst, maar er komen méér bomen, struiken en ander groen voor terug in het plangebied. Er gaat per saldo dus geen groen verloren, het neemt juist toe.
 • Er wordt een extra, multifunctioneel veld gerealiseerd, waarop allerlei groepen, zoals de hockeyclub maar bijvoorbeeld ook de scholen en anderen, kunnen sporten. Daarmee wordt voldaan aan de uitbreidingbehoefte voor de hockeyvereniging en de behoefte aan meer ruimte om vrij te sporten.
 • De speeltuin wordt verplaatst en opgeknapt.
 • Bij de Lorentzschool komen een Athletic skills veld en een tiny forest.
 • De verkeerscirculatie in het gebied wordt verbeterd en veiliger gemaakt, o.a. door een fietsroute langs de scholen en het afsluiten van een stukje van de Van Vollenhovenkade voor gemotoriseerd verkeer.

Hoe ziet dat er dan uit?

Huidige situatie

Nieuwe situatie

Wat speelt er zoal?

Card image cap
Groen

Natuurliefhebbers maken zich zorgen om het groen in de buurt. Logisch want een beter klimaat wil iedereen. Wijkbewoners willen dichtbij huis een wandelingetje kunnen maken. Voor mensen die slecht ter been zijn, is Cronesteyn te ver weg.

Meer info
Card image cap
Sportief

Al jaren is er behoefte aan uitbreiding voor de hockeyclub. Ook is er behoefte aan meer ruimte voor vrij sporten. Beiden worden opgelost door de aanleg van een multifunctioneel sportveld.

Meer info

Card image cap
Spelen

Kinderen hebben een fijne speeltuin. Die willen ze (en hun ouders en grootouders) graag behouden. Liefst met vernieuwingen.

Meer info
Card image cap
Scholen

De Lorentzschool wil al een tijd een fijner ingericht schoolplein. En een veiligere omgeving met betere afwikkeling van verkeer. 

Meer info
Card image cap
Verkeersveilig

Wie in de ochtend wel eens tussen 8.30 en 9.00 uur bij de Lorentzschool heeft gekeken, weet het: chaos! Dat kan een stuk beter.

Meer info
Card image cap
Q&A

De meest gestelde vragen en antwoorden daarop

Meer info

De totale investering is begroot op ca € 4.400.000, inclusief  onvoorzien en plankosten. Zie ook gemeente leiden, onder meer pagina 7. De investering voor het theehuis bij "ontmoeting" is grotendeels komen te vervallen, maar een bedrag van ca 500.000 is in de begroting achter gebleven ten behoeve van de functie "ontmoeting".

 • € 1.005.000 wordt in groen en biodiversiteit geïnvesteerd.
 • € 1.130.000 in infrastructuur en verkeersmaatregelen (Afsluiten/aanpassen van Vollenhovenkade en van Vollenhovenplein)
 • € 1.110.000 in sport: € 830.000 voor het multifunctionele veld en € 280.000 voor het ASM veld. De investering in het multifunctionele veld komt grotendeels weer terug bij de gemeente doordat o.a. de hockeyclub en scholen hier huurgelden voor betalen.
 • € 520.000 in speeltuin (verplaatsing en vernieuwing afgeschreven toestellen)
 • € ca 500.000 voor ontmoeting en sociale programmering vanuit een centraal punt in het plangebied.

Totale investering:  € 4.400.000, inclusief onvoorzien en plankosten.

 


Vóór/positief: GroenLinks (8 zetels), PvdA (4 zetels), VVD (6 zetels), D66 (9 zetels) en CDA (3 zetels) zijn overwegend positief over de plannen. GroenLinks is onder andere positief vanwege de verbetering van groen en biodiversiteit die dit plan meebrengt. Zie hier de toelichting van Groen Links: https://leiden.groenlinks.nl/nieuws/overwegingen-bij-roomburgerpark
Tegen/negatief: Partij Sleutelstad (1 zetel), Leiden Participeert (1 zetel), ChristenUnie (1 zetel), Partij voor de Dieren (3 zetels) en SP (3 zetels). De gemeenteraad staat dus in overgrote meerderheid achter het inrichtingsvoorstel (30 voor, 9 tegen).

 • De Lorentzschool krijgt eindelijk een nieuw schoolplein. Door de dreiging van de bouw van een appartementencomplex, is de vernieuwing van het schoolplein telkens uitgesteld. Nu duidelijk is dat de appartementen er niet gaan komen, loont het pas om het schoolplein te vernieuwen.
 • Het “Athletic Skills Model (ASM)” veldje is onderdeel van het schoolplein en kan door de kinderen gebruikt worden.
 • Definitief geen appartementen op het schoolplein, dus het schoolplein behoudt dezelfde grootte.
 • Er komt een TIny Forest waar kinderen zelf hun biologieles in praktijk kunnen brengen en op ontdekkingstocht kunnen. Hier kan je meer info vinden over Tiny Forests.

Er gaat groen weg en er komt groen bij in het Roomburgerpark. Kwalitatief groen. En wat is dat dan? Dat is groen dat meer is dan een trapveldje. In dit plan komen er natuurlijke oevers, bloemrijk gras, pluk- en fruitbomen en een Tiny Forest bij de Lorentzschool voor terug. Het groen dat verdwijnt, is het grasveld en het hele kunstgras trapveldje. Dit wordt omgezet in een multifunctioneel veld. Bovendien worden delen van wegen afgesloten en vergroend, een Tiny Forest aangelegd voor een groen schoolplein en worden vrijgekomen versteende ruimten vergroend. Netto blijven de m² groen ongeveer gelijk, neemt het aantal bomen toe en wordt er fors geïnvesteerd in de kwaliteit. Daarnaast wordt het park ook groter gemaakt door uit te breiden naar de Meijerskade.

Een grote meerderheid in de Leidse politiek - 30 van de 39 zetels - is voorstander van de plannen. GroenLinks (8 zetels), PvdA (4 zetels), VVD (6 zetels), D66 (9 zetels) en CDA (3 zetels) zijn overwegend positief over de het herinrichtingsplan voor het Roomburgerpark; SP (3 zetels), Leiden Participeert (1), ChristenUnie (1), Partij van de Dieren (3) en Partij Sleutelstad (1) zijn er niet positief over, of zelfs ronduit tegen.
GroenLinks is onder andere positief vanwege de verbetering van groen en biodiversiteit die dit plan meebrengt. Zie hier de toelichting van Groen Links:
https://leiden.groenlinks.nl/nieuws/overwegingen-bij-roomburgerpark