Login Link
De definitieve uitslag van het referendum 18 maart, 20.30 uur.

 - De opkomst: 60% (61.385)
- Tegen: 66% (40.569)
- Voor: 28% (17.255)
- Blanco of ongeldig: 6% (3.400 blanco, 161 ongeldig)

Meer te lezen op:
- Sleutelstad: https://sleutelstad.nl/2021/03/18/uitslag-referendum-leiden-stemt-tegen-plannen-roomburgerpark/
- Vrienden van het Roomburgerpark: Persverklaring
- Hockeyclub Roomburg: nieuwsbericht

Inrichtingsplannen voor groen en biodiversiteit in het Roomburgerpark

Leiden heeft als doelstelling bij alle projecten om er groener uit te komen. Logisch want meer dan ooit weten we dat we zuinig op de aarde moeten zijn. We hebben er maar één.

In het inrichtingsplan voor het Roomburgerpark is er sprake van een toename in biodiversiteit en 'groen'.

Aan welke eisen moet het plan voor het Roomburgerpark voldoen?

 • De groene en recreatieve waarde van het park moet worden versterkt.
 • Biodiversiteit en ecologische waarden moeten aantoonbaar worden verbeterd.
 • In het plan moet rekening worden gehouden met het veranderende klimaat.
 • De ongestoordheid / prettige parkbeleving blijft tenminste gelijk of wordt uitgebreid.

Wat staat er in het plan voor het Roomburgerpark?

 • Er worden op verschillende plekken nieuwe natuurwaarden gecreëerd door het aanbrengen van meer divers groen.
 • Er komt een groter volume aan ecologisch groen, in de vorm van inheemse bomen en struiken.
 • Er komt meer bloem- en faunarijk grasland.
 • Er wordt rekening gehouden met de huidige natuurwaarden bij de vijver, waar in het voorstel geen ingrepen worden genomen.
 • Het plan houdt rekening met de aanwezige dieren in het gebied onder andere door de groen/vliegstructuren van vleermuizen te beschermen en de uitstraling van verlichting te beperken.
 • Er worden geen beschermde natuurwaarden verstoord, maar wel ecologische kansen benut.
 • De inbreng van een Leidse groenbeleidadviseur is onderdeel van de ecologische kwaliteit in het inrichtingsvoorstel.
 • Er is in het plan goed rekening gehouden met het veranderende klimaat. Zo wordt er oa met behulp van bomen op verschillende plekken voor meer schaduw gezorgd: naast de school in de speeltuin en in het park zelf.
 • Drassigheid door hevige regenval zal afnemen door de onlangs aangelegde waterberging onder de bestaande hockeyvelden en de geplande nieuwe riolering in de wijk.
 • Mogelijk wordt er nog een boomgaard met pluk- en fruitbomen aan het park toegevoegd.
Een aantal mensen maakt zich zorgen over hittestress en 'urban heating'. In het kort komt het erop neer dat in stedelijke gebieden de temperatuur hoger ligt dan op het platteland. Hogere temperaturen zijn ongewenst, als ze hittestress veroorzaken. Om die reden heeft de gemeente in het ontwerp verschillende maatregelen opgenomen om die mogelijke hittestress tegen te gaan. Zo zijn verhardingen waterdoorlatend, komen er extra bomen voor meer schaduw en worden materialen uitgekozen waarmee de hittestress niet toeneemt.
Bron: gemeente Leiden