Login Link
De definitieve uitslag van het referendum 18 maart, 20.30 uur.

 - De opkomst: 60% (61.385)
- Tegen: 66% (40.569)
- Voor: 28% (17.255)
- Blanco of ongeldig: 6% (3.400 blanco, 161 ongeldig)

Meer te lezen op:
- Sleutelstad: https://sleutelstad.nl/2021/03/18/uitslag-referendum-leiden-stemt-tegen-plannen-roomburgerpark/
- Vrienden van het Roomburgerpark: Persverklaring
- Hockeyclub Roomburg: nieuwsbericht

Schoolplein Lorentzschool in het inrichtingsvoorstel Roomburgerpark

Vorig jaar gingen de plannen voor een appartementencomplex op het plein van tafel. Op initiatief van de gemeente Leiden is gekeken of het schoolplein onderdeel kon worden van het vernieuwde park. 

Groener, veiliger en meer ruimte op te spelen.

Aan welke eisen moet het plan voor het Roomburgerpark voldoen?

  • De verkeersdrukte van auto's bij het wegbrengen van kinderen levert soms gevaarlijke situaties op dus dat moet veiliger. 
  • Het schoolplein mag meer groen en speelruimte krijgen.
  • Een groene inrichting heeft bij voorkeur een educatieve inslag.

Wat staat er in het plan?

  • Het gebied wordt autoluw gemaakt.
  • De fietsroute naar de scholen in de straat wordt sterk verbeterd.
  • Op het plein komt een Athletic Skills Model veld, waar de schoolkinderen kunnen spelen en sporten, en waar na schooltijd andere buurtbewoners gebruik van kunnen maken. 
  • Er komt een groene pleininrichting, met een tiny forest waar kinderen kunnen leren en spelen.
  • De rand van het schoolplein wordt bij het groen van het wijkpark betrokken.
  • Door de nieuwe inrichting is de bouw van woningen op het plein definitief van de baan. 
  • Gezamenlijk gebruik met de hockeyclub van de parkeerplaatsen en fietsenstalling.