Login Link
De definitieve uitslag van het referendum 18 maart, 20.30 uur.

 - De opkomst: 60% (61.385)
- Tegen: 66% (40.569)
- Voor: 28% (17.255)
- Blanco of ongeldig: 6% (3.400 blanco, 161 ongeldig)

Meer te lezen op:
- Sleutelstad: https://sleutelstad.nl/2021/03/18/uitslag-referendum-leiden-stemt-tegen-plannen-roomburgerpark/
- Vrienden van het Roomburgerpark: Persverklaring
- Hockeyclub Roomburg: nieuwsbericht

Sportief:
Georganiseerd en ongeorganiseerd bewegen en sporten

Bewegen is goed voor de gezondheid, dat blijkt in deze coronapandemie maar eens te meer.
Een drukke stad heeft behoefte aan voldoende ruimte om spontaan of georganiseerd te sporten en te bewegen. Dat kan met een nieuw multifunctioneel sportveld, waar hockey én vele andere sporters gebruik van kunnen maken, een ASM-veld en met  meer meters openbare en groene wandelpaden.

Aan welke eisen moet het plan voldoen?

  • Meer ruimte voor hockey en vrij sporten.
  • De prettige parkbeleving blijft bestaan of wordt verbeterd, waardoor het park een plek blijft voor spontane beweging.
  • De tennisclub blijft gehandhaafd. De wethouder heeft toegezegd om in de fase hierna, de inrichtingsfase, nog naar de situatie van de tennisclub te gaan kijken. Dit in verband met opmerkingen vanuit de raad en insprekers ten aanzien van ruimte, Padelbaan, modernisering en verbinding met speeltuin en hockeyvereniging.

Wat staat er in het plan?

  • Aanleg Athletic Skills Model veldje voor alle leeftijden en doelgroepen.
  • Aanleg multifunctioneel sportveld te gebruiken voor hockey, andere sporten en vrij sporten. 
  • 25% toename van het aantal meters groene wandelpaden. 
  • .De tennisclub blijft in zijn huidige vorm gehandhaafd. In de inrichtingsfase zal conform de toezegging van de wethouder naar de situatie t.a.v. de tennisclub worden gekeken. Zie de Q&A over tennis voor meer informatie.