Login Link
De definitieve uitslag van het referendum 18 maart, 20.30 uur.

 - De opkomst: 60% (61.385)
- Tegen: 66% (40.569)
- Voor: 28% (17.255)
- Blanco of ongeldig: 6% (3.400 blanco, 161 ongeldig)

Meer te lezen op:
- Sleutelstad: https://sleutelstad.nl/2021/03/18/uitslag-referendum-leiden-stemt-tegen-plannen-roomburgerpark/
- Vrienden van het Roomburgerpark: Persverklaring
- Hockeyclub Roomburg: nieuwsbericht

Over ons

Wie zijn de mensen achter deze website?
Wij zijn betrokken wijkbewoners en stadsgenoten, die objectieve en betrouwbare informatie willen geven over de plannen die voor de toekomst van onze wijk van groot belang zijn. Zodat u op basis van feiten een keuze kunt maken, mocht u straks een stem willen uit brengen voor of tegen het inrichtingsvoorstel. 
We willen bruggen bouwen en verbinden, en hopen dat we met deze informatie een goed gesprek kunnen faciliteren tussen iedereen die oprecht geïnteresseerd is in de toekomstplannen voor de wijk. Alleen samen houden we het prettig leefbaar in de wijk, nu en in de toekomst, voor ons en voor de bewoners ná ons. 

Betrouwbare en eerlijke informatie

  • Geen onjuistheden, geen over-de-top-berichtgeving en niet om zieltjes voor een bepaald standpunt te winnen. 
  • Mocht u van mening zijn dat bepaalde informatie op de site mist, laat het ons weten.
  • Constateert u onjuistheden in de informatie die we geven, laat het ons weten, dan passen we dat aan! 

Betrokkenen en ambassadeurs

Voelt u zich betrokken bij deze ontwikkelingen voor de wijk? En wil u dit initiatief van objectieve en betrouwbare informatie steunen of op andere wijze een ambassadeur zijn voor dit initiatief? Stuur ons dan een mail via het adres hieronder.

Deze ambassadeurs hebben de website beoordeeld als objectief en feitelijk, en onderschrijven het belang ervan:
Melanie Schultz van Haegen, voormalig minister van Verkeer&Waterstaat en Leids wethouder
Tjeerd Scheffer, voorzitter Leiden Marathon
Eveline Schell - Feith, kinderarts en wijkbewoner
Maarten Collée, eigenaar Café L'Esperance Leiden
Paul Goulmy, voorzitter Leidse Sportfederatie
Trudy Kwik, Leidse ondernemer KWIK events
Vivienne Aalders, bioloog
Lucienne Bosma, docent NT2 basisonderwijs, en wijkbewoner

Contact

Heb je vragen of suggesties? Stuur een mailtje naar info@roomburgerparkleiden.nl

Deze site is een initiatief van een groep buurt- en stadsgenoten die zich sterk wil maken voor het verstrekken van goede informatie over wat het plan inhoudt, zodat iedereen zijn of haar eigen mening over de plannen kan vormen. Het initiatief is ontstaan als gevolg van een onjuiste voorstelling van zaken (incl. een onjuiste formulering van de referendumvraag) in de (sociale) media. Daarnaast konden we nergens gemakkelijk toegankelijke, overzichtelijke en feitelijke informatie vinden over wat het inrichtingsvoorstel inhoudt.  De inhoud van de site is tot stand gekomen met alle openbaar toegankelijke informatie van de gemeente Leiden. Dat maakt hem feitelijk juist en controleerbaar. We handelen niet in opdracht van de hockeyclub, de gemeente of welke andere belanghebbende partij dan ook. Wanneer er toch onjuiste informatie op deze site staat, mail dat dan met onderbouwing naar info@roomburgerparkleiden.nl, dan kunnen we daar actie op ondernemen,
Uit de vele steunbetuigingen die we de afgelopen dagen hebben ontvangen leiden we af dat we met deze website voldoen aan een behoefte.

Credits

Foto's van Jacqueline Spaans (sportende jongedame en meneer met hond)
Supporters van / betrokken wijkbewoners bij de website: S. Douma, J. Wuijts, J. Kuiper, W. Steggerda, J.  Brouw en vele anderen.